• Landscape Grass for Commercial-111

  Cỏ cảnh cho thương mại-111

  KHU PHỐ & THƯƠNG MẠI XANH LÊN THÀNH PHỐ! Cỏ Wanhe cảnh quan cho thành phố & khu thương mại là một giải pháp thân thiện với môi trường cho hầu hết các địa điểm trong thành phố. Nó cung cấp một cách sáng tạo để xây dựng nhiều không gian xanh hơn cho người dân. Với khả năng bảo trì thấp, đây cũng là cách hiệu quả nhất về chi phí cho các khu vực thương mại và thành phố. Việc lắp đặt dễ dàng cho phép thời gian thi công ngắn hơn nhiều so với cỏ tự nhiên. Chất liệu PE + PP Màu sắc theo hình ảnh hoặc tùy chỉnh ...
 • Landscape Grass for Commercial-321W

  Cỏ cảnh cho thương mại-321W

  KHU PHỐ & THƯƠNG MẠI XANH LÊN THÀNH PHỐ! Cỏ Wanhe cảnh quan cho thành phố & khu thương mại là một giải pháp thân thiện với môi trường cho hầu hết các địa điểm trong thành phố. Nó cung cấp một cách sáng tạo để xây dựng nhiều không gian xanh hơn cho người dân. Với khả năng bảo trì thấp, đây cũng là cách hiệu quả nhất về chi phí cho các khu vực thương mại và thành phố. Việc lắp đặt dễ dàng cho phép thời gian thi công ngắn hơn nhiều so với cỏ tự nhiên. Chất liệu PE + PP Màu sắc theo hình ảnh hoặc tùy chỉnh ...
 • Landscape Grass for Commercial-344

  Cỏ cảnh cho thương mại-344

  KHU PHỐ & THƯƠNG MẠI XANH LÊN THÀNH PHỐ! Cỏ Wanhe cảnh quan cho thành phố & khu thương mại là một giải pháp thân thiện với môi trường cho hầu hết các địa điểm trong thành phố. Nó cung cấp một cách sáng tạo để xây dựng nhiều không gian xanh hơn cho người dân. Với khả năng bảo trì thấp, đây cũng là cách hiệu quả nhất về chi phí cho các khu vực thương mại và thành phố. Việc lắp đặt dễ dàng cho phép thời gian thi công ngắn hơn nhiều so với cỏ tự nhiên. Chất liệu PE + PP Màu sắc theo hình ảnh hoặc tùy chỉnh ...
 • Landscape Grass for Commercial-90E

  Cỏ cảnh cho thương mại-90E

  KHU PHỐ & THƯƠNG MẠI XANH LÊN THÀNH PHỐ! Cỏ Wanhe cảnh quan cho thành phố & khu thương mại là một giải pháp thân thiện với môi trường cho hầu hết các địa điểm trong thành phố. Nó cung cấp một cách sáng tạo để xây dựng nhiều không gian xanh hơn cho người dân. Với khả năng bảo trì thấp, đây cũng là cách hiệu quả nhất về chi phí cho các khu vực thương mại và thành phố. Việc lắp đặt dễ dàng cho phép thời gian thi công ngắn hơn nhiều so với cỏ tự nhiên. Chất liệu PE + PP Màu sắc theo hình ảnh hoặc tùy chỉnh ...